Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, D…

Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, Demir Hisar and Resen MOBILNOST Bitola На 06.05.2014 година во спортската сала на Заедницата на инвалидски организации во ЦСР Битола се одржа донаторска манифестација на НАТО организирана преку Военото претставништво на Постојаната мисија на Република Македонија при НАТО грант (проект) од „NATO Charity Bazaar“,…

Гаус Институт донираше за телесните инвалиди

Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, Demir Hisar and Resen MOBILNOST Bitola Гаус Институт донираше за телесните инвалиди Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење Гаус Институт, со поддршка на Военото претставништво во Постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел обезбеди грант за донација од спортска…