Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, Demir Hisar and Resen MOBILNOST Bitola

Гаус Институт донираше за телесните инвалиди

Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење Гаус Институт, со поддршка на Военото претставништво во Постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел обезбеди грант за донација од спортска опрема за Здружението на телелни инвалиди МОБИЛНОСТ. Д-р Нико Јанков…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment