Uncategorized


О Г Л А С http://wp.me/p4ERK7-3uT

О Г Л А С

Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење ГАУС институт – Битола, има потреба од ангажирање на 3Д моделари/ дизајнери (еден или повеќе). 3Д моделарите/дизајнерите треба да моделираат во софтверот Sketchup, со техника на фотограметрија (моделирање врз основа на фотографии ), повеќе постоечки сцени (групи објекти) во Битола . Потоа врз основа на тие модели треба да се креира интерактивна прошетка во виртуелна околина (во 3DVia или Unity 3D или друг софтвер … [ 3 more words. ]


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment