Оглас за ангажирање експерт

Фондацијата ГАУС Институт го имплементира проектот “БалканМед Е-Бизнис Страници”. Проектот е финансиран од Интеррег програмата на Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички. Проектот се имплементира во пет земји: Бугарија, Грција, Кипар, Албанија и Македонија. Главната цел на проектот е да се зголеми конкурентноста на извозните Мали и Средни Претпријатија (МСП) во регионот, преку…