КОНКУРС NATO@70

Почитувани учители, наставници, педагози, воспитувачи и професори, Станете партнери во светското одбележување на 70 годишнината од формирањето на Северно- атлантската алијанса (НАТО пактот) кое се одвива паралелено во сите земји членки и партнери на НАТО. Прашајте ги децата и младите што е тоа НАТО и внимателно слушнете ги нивните одговори. Подготовки не се пожелни, за…