Претставници на Гаус институтот – Битола одржаа состанок во Шведската амбасада в…

Претставници на Гаус институтот – Битола одржаа состанок во Шведската амбасада во Р.М. на тема размена на шведските искуства и практики во областа на учеството на граѓаните во урбанистичкото планирање. Source

Details