KONKURS NATO@70

Të nderuar mësues, pedagogë, edukatorë dhe profesorë, Bëhuni partnerë në festimin botëror të 70 vjetorit të themelimit të Aleancës së Atlantikut të Veriut (Paktit NATO), i cili zhvillohet paralelisht në të gjitha shtetet anëtare dhe partnerët e NATO-s. Pyetni fëmijët tuaj dhe të rinjtë se çfarë është NATO dhe dëgjoni me kujdes përgjigjet e tyre.…

Details

КОНКУРС NATO@70

Почитувани учители, наставници, педагози, воспитувачи и професори, Станете партнери во светското одбележување на 70 годишнината од формирањето на Северно- атлантската алијанса (НАТО пактот) кое се одвива паралелено во сите земји членки и партнери на НАТО. Прашајте ги децата и младите што е тоа НАТО и внимателно слушнете ги нивните одговори. Подготовки не се пожелни, за…

Details

The Second meeting of the BalkanMed E-Busines Pages Project was held in Athens o…

The Second meeting of the BalkanMed E-Busines Pages Project was held in Athens on 8th and 9th February. The New Platform for the E-Business Pages is coming soon! Happening Now! 🙂 The Second meeting with the Project Partners for the E-Busines Pages Project! The New Platform for the E-Business Pages is coming soon! 😀 #EU…

Details