Preparatory meeting for the project E-business Pages was held on 31st May 2017 i…

Preparatory meeting for the project E-business Pages was held on 31st May 2017 in the Joint Technical Secretariat/ Manging Authority of BalkanMed Programme in Thessaloniki, Greece. EU INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 (BalkanMed) is a new cooperation programme. The Programme brings together five (5) countries, three (3) EU member states (Bulgaria, Cyprus and Greece) and two (2)…

Details

МИА

http://www.mia.mk/Mobile/mk/Home/RenderSingleNews/288?newsID=133563928 МИА – Македонскиот Агросиндикат, Македонското научно друштво-Битола и Гаус институт-Битола го завршија проектот „Градење одржливо граѓанско општество преку соработка и управување со стратешко лобирање и поголемо вклучување во јавните политики на Локалните економско социјални совети“. Source

Details

Во седиштето на НАТО во Брисел на Фондацијата за нови технологии, иновации и тра…

Во седиштето на НАТО во Брисел на Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење ГАУС Институт од Битола му беше доделена награда за добротворната работа на фондацијата. Наградата ја прими проф. д-р Игор Неделковски, Претседател на одборот на ГАУС Институтот, а беше врачена од Претседателката на НАТО добротворниот базар г-ѓа Ashley Rocher. На…

Details