ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТФондацијата Гаус институт – Битола го имплементира …

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТ Фондацијата Гаус институт – Битола го имплементира проектот Урбан дијалог. За потребите на проектот потребно е ангажирање на: Експерт од областа на урбанистичкото планирање a. Завршен архитектонски или сличен факултет поврзан со урбанистичкото планирање. б. Искуство во реализација на проекти поврзани со урбанистичкото планирање. в. Искуство во соработка со граѓанскиот сектор…

Details

ОГЛАС за ангажирање Експерт за развој на веб платформа за е-лобирањеБитола, 01 …

ОГЛАС за ангажирање Експерт за развој на веб платформа за е-лобирање Битола, 01 Јули 2016 Фондацијата ГАУС институт – Битола е партнер во проектот Градење одржливо граѓанско општество преку соработка и управување со стратешко лобирање заради поголемо вклучувачко водење на политика и донесување на одлуки – ЛЕССНО. Проектот е ко-финансиран од Европската унија, а имплементиран…

Details

На 24 март во просториите на ЕУ Инфо центарот во Скопје се одржа прв состанок на…

На 24 март во просториите на ЕУ Инфо центарот во Скопје се одржа прв состанок на кој беше објавен почетокот на проектот ЛЕССНО , спроведуван од Агросиндикатот, Македонското научно друштво и ГАУС Институтот и ко-финансиран од Европската унија! Source

Details