Business to Business Meetings and Networking

Business to Business Meetings and Networking in Bitola HOTEL EPINAL, BITOLA 16-17 April 2019 GAUSS Institute – Bitola invites all interested companies, business organizations, entrepreneurs to participate in Balkan-Mediterranean Business to Business Meetings and Networking Event in Bitola on 16th April in Hotel Epinal. Twenty companies from four Balkan-Mediterranian countries (Bulgaria, Cyprus, Greece, and Albania)…

KONKURS NATO@70

Të nderuar mësues, pedagogë, edukatorë dhe profesorë, Bëhuni partnerë në festimin botëror të 70 vjetorit të themelimit të Aleancës së Atlantikut të Veriut (Paktit NATO), i cili zhvillohet paralelisht në të gjitha shtetet anëtare dhe partnerët e NATO-s. Pyetni fëmijët tuaj dhe të rinjtë se çfarë është NATO dhe dëgjoni me kujdes përgjigjet e tyre.…

КОНКУРС NATO@70

Почитувани учители, наставници, педагози, воспитувачи и професори, Станете партнери во светското одбележување на 70 годишнината од формирањето на Северно- атлантската алијанса (НАТО пактот) кое се одвива паралелено во сите земји членки и партнери на НАТО. Прашајте ги децата и младите што е тоа НАТО и внимателно слушнете ги нивните одговори. Подготовки не се пожелни, за…

Children@Game.Edu.NATO

GAUSS Institute signed a contract with the North-Atlantic Treaty Organization (NATO) about implementing the project Children@Game.Edu.Nato for the occasion of 70 years anniversary of the establishment of NATO. Objectives of the project are: To identify what does NATO mean to the youngest population (0-17) and, through interactive educational games, to educate the youngsters, their parents…

LESSNO – Building sustainable CSOs through cooperation and strategic lobbying management for enhanced participative policy and decision making

The overall objective of the action is to support the civil sectors’ sustainability through enhanced partnership and cooperation between the civil society associations and the social partners, i.e. trade unions, to improve their advocating skills and knowledge for strategic lobbying management in order to improve the environment for joint decision making and participative policy-making at…