О Г Л А С

О Г Л А С http://wp.me/p4ERK7-3uT О Г Л А С Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење ГАУС институт – Битола, има потреба од ангажирање на 3Д моделари/ дизајнери (еден или повеќе). 3Д моделарите/дизајнерите треба да моделираат во софтверот Sketchup, со техника на фотограметрија (моделирање врз основа на фотографии ), повеќе постоечки…

gaussinstitute.org

Signed contract with Birdlife International http://wp.me/p4ERK7-3u8 gaussinstitute.org GAUSS Institute has signed agreement with BirdLife International, a Company Limited by Guarantee and registered Charity from Cambridge, UK for implementation of the project Agricultural Water Stewardship Initiative in Ohrid Lake Basin. The project will… [ 80 more words. ] Source

Gauss Institute

Forum about Women’s Enterpreneurship http://wp.me/p4ERK7-3rG Gauss Institute GAUSS Institute – Bitola in cooperation with Association of Business Women have organized a Forum “Challenges of Women Entrepreneurship”. The forum was held on 21 May 2014 in hotel Milenium in Bitola. On the forum a Platform for… [ 124 more words. ] Source

Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, D…

Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, Demir Hisar and Resen MOBILNOST Bitola На 06.05.2014 година во спортската сала на Заедницата на инвалидски организации во ЦСР Битола се одржа донаторска манифестација на НАТО организирана преку Военото претставништво на Постојаната мисија на Република Македонија при НАТО грант (проект) од „NATO Charity Bazaar“,…

Гаус Институт донираше за телесните инвалиди

Donation to the Association of Persons with Physical Disabilities from Bitola, Demir Hisar and Resen MOBILNOST Bitola Гаус Институт донираше за телесните инвалиди Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење Гаус Институт, со поддршка на Военото претставништво во Постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел обезбеди грант за донација од спортска…