Донација на опрема за Сојузот на слепи лица од Битола

ГАУС Институтот – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаeње предаде донација на Сојузот на слепи лица од Битола. Донацијата се состои од компјутерска опрема (10 лаптоп компјутери, печатач, мрежна опрема) и наменски софтвер за слепи лица (прилагоден на македонски јазик). Средствата за донацијата се обезбедени од NATO Charity Bazaar и сопствени средства…

PS2 – KREF Evaluation Workshop

PS2 – KREF Evaluation Workshop. A team of Macedonian and German Urban Artists evaluated creative proposals for urban reshaping, created in Minecraft Computer Game by eight teams (finalists) of schoolchildren and their teachers from primary schools in Macedonia and Serbia. Source

As an ex-grantee of the US Embassy in Macedonia, GAUSS Institute participated in…

As an ex-grantee of the US Embassy in Macedonia, GAUSS Institute participated in a meeting with the US Ambassador to Macedonia, Mr Jess Bally. Г-динот Џес Бејли, Амбасадорот на САД во Македонија на 9-ти јуни се сретна со претставници на граѓанските организации во Битола. Претставниците на ГЕТ ИНОВАЦИЈА Битола имаа чест да бидат дел од…

International Symposium on Betaville – Participatory Urban Development Systems, …

International Symposium on Betaville – Participatory Urban Development Systems, Bremen, Germany PS2 International Symposium on Betaville – Participatory Urban Development Systems Bremen 31st of May 2017 – Int. Week mit Gästen aus: Europa – Nordamerika – Asien M2C Institut und Hochschule Bremen: Helmut Eirund, Martin Koplin, Stephan Siegert, Artjem Disterhof, Adnane Jadid, Volker Paelke, Martin…

Preparatory meeting for the project E-business Pages was held on 31st May 2017 i…

Preparatory meeting for the project E-business Pages was held on 31st May 2017 in the Joint Technical Secretariat/ Manging Authority of BalkanMed Programme in Thessaloniki, Greece. EU INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 (BalkanMed) is a new cooperation programme. The Programme brings together five (5) countries, three (3) EU member states (Bulgaria, Cyprus and Greece) and two (2)…

МИА

http://www.mia.mk/Mobile/mk/Home/RenderSingleNews/288?newsID=133563928 МИА – Македонскиот Агросиндикат, Македонското научно друштво-Битола и Гаус институт-Битола го завршија проектот „Градење одржливо граѓанско општество преку соработка и управување со стратешко лобирање и поголемо вклучување во јавните политики на Локалните економско социјални совети“. Source

Во седиштето на НАТО во Брисел на Фондацијата за нови технологии, иновации и тра…

Во седиштето на НАТО во Брисел на Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење ГАУС Институт од Битола му беше доделена награда за добротворната работа на фондацијата. Наградата ја прими проф. д-р Игор Неделковски, Претседател на одборот на ГАУС Институтот, а беше врачена од Претседателката на НАТО добротворниот базар г-ѓа Ashley Rocher. На…