ГАУС Институтот ја промовираше мобилната и веб апликација во виртуелна реалност,…

ГАУС Институтот ја промовираше мобилната и веб апликација во виртуелна реалност, намената за промоција на авантуристичкиот туризам во Мариово (Општина Новаци).https://youtu.be/OFaX4TFAxFA Source