Низ облачното време зрачи ентузијазмот кај учесниците Прва работилница за заст…

Низ облачното време зрачи ентузијазмот кај учесниците Прва работилница за застапување на принципите за партиципативна урбана демократија од страна на граѓанските организации. Source

ОГЛАС за ангажирање графички и веб дизајнер Фондацијата Гаус институт – Битола …

ОГЛАС за ангажирање графички и веб дизајнер Фондацијата Гаус институт – Битола е партнер во проектот Градење одржливо граѓанско општество преку соработка и управување со стратешко лобирање заради поголемо вклучувачко водење на политика и донесување на одлуки“- ЛЕССНО. Проектот е ко-финансиран од Европската унија, а имплементиран од Агросиндикат – Скопје, Македонско научно друштво – Битола…

Урбаната демократија во Македонија

Почитувани граѓани Фондацијата ГАУС Институт го имплементира проектот УРБАН ДИЈАЛОГ чија цел е зголемување на учеството на граѓаните во урбанистичкото планирање. Од големо значење е да знаеме какво е вашето искуство како граѓани во оваа област. Затоа Ве молиме да ја пополните оваа анонимна анкета од само 5 прашања. Нема да Ви одземе повеќе од…

Урбан дијалог… денови на креативно работење во Маврово – Civica Mobilitas

http://www.civicamobilitas.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti-od-grantisti/129-urban-dijalog-denovi-na-kreativno-rabotenje-vo-mavrovo Урбан дијалог… денови на креативно работење во Маврово – Civica Mobilitas Civica Mobilitas supports civil society in promoting social change in (strategic) areas such as good governance, decentralization and civil society development Source