Претставници на Гаус институтот – Битола одржаа состанок во Шведската амбасада в…

Претставници на Гаус институтот – Битола одржаа состанок во Шведската амбасада во Р.М. на тема размена на шведските искуства и практики во областа на учеството на граѓаните во урбанистичкото планирање. Source

Отварање на проектот HIVE

Start of the project HIVE – from games to business ГАУС институтот – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење и МАГДА – Македонска асоцијација за развој на видео игри Ве покануваат на отворање на проектот HIVE-Од игра до бизнис (поддржан од Амбасадата на САД) и Mini Game Jame натпревар организиран во рамките…

Натпревар во 3D моделирање

http://gaussinstitute.org/3dnatprevar Натпревар во 3D моделирање РазубаЈ ја Битола Натпревар во 3D Моделирање 1-2-3 1 Избери локација или објект од Битола 2 Моделирај ја во 3D (види примери на:  3 Предложи идеја во форма на 3D модел како би сакал/а да изгледа. Н… Source